ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก บุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

บุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร

                  

1.นางสาวศิรินาถ  วงค์ลำพันธ์

2.นางสาวสุชาดา  ม้าวพรหม

3.นางสาวจิรัชยา  ทีสุกะ

4.นางสาววณิชยา  ตุ้มแขบทอง

5.นายพูนสิน  จำเริญรักษ์

6.นางสาวบุศรากร  สิงหศรี

7.นางสาวกิ่งทอง  งอยภูธร

8.นางสาวฐาวรี  ยาสิทธิ์

9.นายศักรินทร์  งาสิทธิ์

10.นางสาวอุทัยวรรณ  บัวพรม

11.นางสาวปริญฑรัตน์  ปุญญมาตย์

12.นางสาวนันธิดา  ประสงค์ดี

13.นางสาวศิรินทิพย์  ยืนยั่ง

14.นางสาวจันทร์จิรา  พีระธรรม

15.นายฤทธิไกร  พันธ์ไชย

16.นางสาวปัญจารักษ์  ประกิ่ง

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,11:20   อ่าน 73 ครั้ง