คณะผู้บริหาร

นายอิสรภาพ นามละคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา